Χρειάζεστε βοήθεια; +30 23920 72740[email protected]

Όροι Χρήσης

Γενικοί όροι ενοικίασης

Η ελάχιστη περίοδος ενοικίασης είναι (1) μία ημέρα. Ο χρόνος επιστροφής πρέπει να αντιστοιχεί στον χρόνο παράδοσης και να πραγματοποιείται την ημέρα λήξης της μίσθωσης (εάν ο πελάτης επιλέξει να παραδώσει το αυτοκίνητο στον τόπο διαμονής, τότε η επιστροφή πρέπει να γίνει πριν από τις 7.00 την ημέρα που λήγει η περίοδος μίσθωσης).

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 3 ωρών μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στη σύμβαση, θα χρεωθεί επιπλέον ημέρα μίσθωσης.

Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος από τη στιγμή της παραλαβής του αυτοκινήτου μέχρι τη στιγμή της επιστροφής του και της παράδοσης των κλειδιών στον αντιπρόσωπο του PANELIN. Ο ενοικιαστής πρέπει να καταβάλει ανεξάρτητα τα πρόστιμα που έχει εισπράξει κατά τη διάρκεια της ενοικίασης και να παράσχει στην εταιρεία αντίγραφο της πληρωμής. Σε περίπτωση μη πληρωμής, η εταιρεία θα χρεώσει τον μισθωτή με το πλήρες κόστος του προστίμου, καθώς και επιπλέον 15 ευρώ κατά την επιστροφή του οχήματος.

Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για την κατάσταση του αυτοκινήτου (εσωτερικά και εξωτερικά). Οι πληροφορίες σχετικά με τυχόν ζημιές ή γρατζουνιές πρέπει να αντικατοπτρίζονται από τον αντιπρόσωπο της PANELIN στη στήλη "Προϋποθέσεις" στην κύρια σελίδα της μίσθωσης. Ο μισθωτής συμφωνεί να επιστρέψει το όχημα στην ίδια κατάσταση με την οποία παραλήφθηκε.

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που περιλαμβάνεται στο ενοίκιο καλύπτει τα εξής:

 • Θάνατος και σωματική βλάβη σε άτομα που δεν οδήγησαν το αυτοκίνητο ενός ενοικιαστή.
 • Υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε ακίνητα που δεν βρίσκονταν στο αυτοκίνητο του ενοικιαστή.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημίας (ανεξαρτήτως ασφαλιστικής κάλυψης), ο μισθωτής πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον αντιπρόσωπο του PANELIN..

Ο μισθωτής μπορεί να μειώσει την ευθύνη του για ζημιά στο όχημα στα 300 ευρώ (ή ανάλογα με την ομάδα οχημάτων μέχρι 1.500 ευρώ), αποδεχόμενη εκ των προτέρων τους γραπτούς όρους μερικής ευθύνης (C.D.W)

Το C.D.W θεωρείται άκυρο ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί και έχει υπογραφεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Η συμμετοχή του οχήματος σε οποιοδήποτε αγώνα ή ρυμούλκηση
 2. Φόρτωση οχήματος που υπερβαίνει την νόρμα φόρτωσης που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του οχήματος
 3. Μονομερής συναίνεση του ενοικιαστή σε περίπτωση ατυχήματος, χωρίς να ενημερώνει τον αντιπρόσωπο του PANELIN και την παρουσία του στον τόπο όπου συνέβη το περιστατικό.
 4. Χρήση του οχήματος από τρίτο (ακόμη και με άδεια οδήγησης) που δεν έχει καταχωρηθεί στη σύμβαση ενοικίασης
 5. Χρήση του οχήματος μετά τη λήξη της περιόδου ενοικίασης που ορίζεται στη σύμβαση.
 6. Χρήση του οχήματος ενώ είναι σε κατάσταση μέθης.
 7. Χρήση του οχήματος κατά παράβαση των κανόνων του οδικού δικτύου που υιοθετήθηκαν στην Ελλάδα ή όταν δημιουργούνται καταστάσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών και άλλων οχημάτων.
 8. Χρήση του αυτοκινήτου σε περιοχές που δεν προορίζονται για την κυκλοφορία οχημάτων.
 9. Χρήση του οχήματος για τη μεταφορά ατόμων ή φορτίου πέραν του κανονικού
 10. Χρήση του οχήματος κατά την εκτέλεση ενεργειών που σχετίζονται με παράνομη (σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία)
 11. Χρήση του οχήματος για εκπαίδευση τρίτων οδηγών.

Εξαιρέσεις στο C.D.W είναι οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια ελαστικών, ζημιές σε ζάντες ή ζάντες, παρμπρίζ και πλευρικά παράθυρα, κεραίες ηχητικών συστημάτων (RCD, DVD), συσκευές που προκλήθηκαν από ατύχημα.

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν καλύπτει ζημιές στο εσωτερικό (καμένων, σχισμένων ή βρώμικων ταπετσαριών).

Εάν το εσωτερικό είναι βρώμικο, θα χρεωθείτε ένα τέλος καθαρισμού EUR 60.

Η επισκευή τυχόν ζημιών στο μισθωμένο αυτοκίνητο θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε σταθμό επισκευής PANELIN με άδεια χρήσης.

Όλοι οι άλλοι σταθμοί επισκευής που συνιστώνται από τον μισθωτή απαγορεύονται, εκτός από τον επίσημο σταθμό του κατασκευαστή αυτοκινήτων στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι οι εργάσιμες ημέρες επισκευής πληρώνονται από τον μισθωτή. Ο μισθωτής πληρώνει έξοδα που περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Η ποσότητα καυσίμου αναφέρεται πάντα στη μίσθωση κατά τη στιγμή της παράδοσης του αυτοκινήτου και μετά την επιστροφή πρέπει να αντιστοιχεί στην αρχική του αξία. Αν δεν υπάρχει αρκετό καύσιμο, η πληρωμή γίνεται από τον μισθωτή στο ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά, καθώς και επιπλέον 3 ευρώ.

Τα κεφάλαια για αχρησιμοποίητα καύσιμα δεν επιστρέφονται, αλλά μπορούν να ληφθούν υπόψη ως αντιστάθμιση σε μελλοντικές μισθώσεις.

Η παράδοση ή η παραλαβή ενός ενοικιαζόμενου οχήματος είναι δωρεάν στο Διεθνές Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στον σιδηροδρομικό σταθμό και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Τα οχήματα μπορούν να παραδοθούν εκτός πόλης με χρέωση 0,35 ευρώ / χλμ. Για τις ομάδες B, C, D και 0,45 ευρώ / χλμ για άλλες ομάδες οχημάτων.

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή βλάβης, ο ενοικιαστής μπορεί να επικοινωνήσει με την υποστήριξη πελατών 24 ώρες την ημέρα.

Η υπηρεσία υποστήριξης δεν παρέχει τις υπηρεσίες στα νησιά, εάν ο ενοικιαστής δεν έχει παράσχει αυτές τις πληροφορίες εκ των προτέρων, με αποτέλεσμα το όχημα να μεταφέρεται εις βάρος του μισθωτή.

Η μεταφορά του οχήματος επιτρέπεται μόνο με γραπτή έγκριση της PANELIN, διαφορετικά ο ενοικιαστής θεωρείται ότι είναι πλήρως υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στη θάλασσα, ακόμη και αν ο C.D.W. έχει συμφωνηθεί.

Η οδήγηση εκτός της Ελληνικής επικράτειας επιτρέπεται μόνο εφόσον το εξουσιοδοτήσει η εταιρεία γραπτώς και μόνο με την έκδοση "Πράσινης Κάρτας" για Ασφαλιστική κάλυψη.